INFORMASI TEMPATAN

Maklumat Komuniti

Kampung Kesang merangkumi beberapa kampung iaitu Kesang Jaya, Kesang Tua, Kesang Pajak dan Kesang Luar.

Mukim :Kesang
Daerah :Jasin
Negeri :Melaka
Keluasan :4414 Hektar
Populasi :3285


Carta Organisasi Jawatan Kuasa Keselamatan Dan Kemajuan Kampung Kesang Barat.

Rekreasi Dan Pelancongan

-Tiada Maklumat-

Kemudahan Awam

-Tiada Maklumat-

Pendidikan

-Tiada Maklumat-

Kisah Kejayaan
<

-Tiada Maklumat-

Keusahawanan

-Tiada Maklumat-