Arduino Challange Pusat Internet Kesang Barat

17 Ogos 2018 | Jumaat
2.00 petang - 5.00 petang | Pusat Internet Kesang Barat, Melaka

Tujuan:
• Menggalakkan peserta untuk menyertai kelas Arduino yang seterusnya.

Kelebihan:
Peserta akan lebih mahir dan cekap mengendalikan Arduino.

Penglibatan:
Para peserta Digi Academy.

Perlaksanaan Aktiviti:
Program dijalankan bersama peserta Digi Academy yang telah menghadiri kelas Arduino.

• Menjelaskan tujuan aktiviti ini diadakan.
• Member arahan kepada setiap peserta apa yang mereka perlu lakukan.
• Peserta yang berjaya menyempurnakan tugasan didalam waktu yang paling singkat dikira sebagai pemenang.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama