Klik Dengan Bijak Di Sekolah Kebangsaan Air Baruk

7 Jun 2018 | Khamis
9.00 pagi - 1.30 petang | Sekolah Kebangsaan Air Baruk, Melaka

Tujuan:
• Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru(bijak internet).
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna lain.
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.

Kelebihan:
Program ini membudayakan penggunaan internet secara positif berteraskan 3 aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab yang menitikberatkan kawal selia kendiri (self-regulation) dalam membendung masalah penyalahgunaan internet.

Penglibatan:
Para pelajar sekolah.

Perlaksanaan Aktiviti:
Program dijalankan adalah untuk memberi pendidikan kepada para pelajar supaya mewujudkan persekitaran yang selamat dan menjadi pengguna internet yang bijak.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:



kembali ke halaman utama