Pertandingan Math Flash Card

24 Februari 2018 | Sabtu
3.00 petang – 6.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Kesang Barat, Melaka

Tujuan:
Membantu pelajar meningkatkan keyakinan diri dalam penggunaan bahasa Inggeris.

Kelebihan:
- Memupuk perasaan cintakan matematik dalam kehidupan seharian.
- Menguji ketangkasan peserta dalam menyelesaikan soalan matematik yang diberikan.

Penglibatan:
Para peserta.

Perlaksanaan Aktiviti:
Aktiviti utama dijalankan dengan mengumpulkan peserta di PI1M Kesang dan bersedia untuk mendengar arahan. Setiap peserta dikehendaki membuka laman web fact monster dan memilih aktiviti math falsh card. Setiap peserta dikehendaki menyelesaikan 5 kategori soalan di dalam laman web tersebut. Markah akan diambil bagi setiap kategori. Total markah yang terbanyak akan dikira sebagai pemenang.

Aktiviti Berkaitan:
Hadiah dan cenderahati disediakan kepada peserta yang memenangi aktiviti yang dijalankan di PI1M.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama