Kuiz Online Klik Dengan Bijak

30 September 2017 | Sabtu
2.30 petang – 5.30 petang | Pusat Internet 1Malaysia Kesang Barat, Melaka

Tujuan:
• Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet).
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna lain.

Kelebihan:
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet dengan bijak.
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.

Penglibatan:
Pengunjung program.

Perlaksanaan Aktiviti:
Taklimat & tayangan video Klik Dengan Bijak, kemudian peserta menjawab soalan kuiz yang telah disediakan secara online.
(i) Maklumat Palsu.
(ii) Pembuli Siber.
(iii) Perkongsian Secara Berlebihan.
• Tontonan video Klik Dengan Bijak.
• Kuiz Online & Pemberian hadiah.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama